تبلیغات
.::♥منم مترسك مزرعه ♥::.
• f i x •
چهارشنبه 9 اسفند 1396 × 01:43 ب.ظ   

https://surat.ertir.com/thumb.php?q=100&w=300&src=2013-08-13-07-08-45-3755.jpg
مـ ـ ـ ــن دخـ ـ ـتری هستــ ـ ــم
فاطمــ ـ ـ ـمه نـ ـ ـ ـ ـام
با رنـ ـ ـ ـگ و بـ ـ ـویی از بوشـ ـ ـ ـ ـهر

 با تمـ ـ ـ ــام تـــــوانـــ ـ ـایی ها و کاسـ ـ ـ ــتی ها
شاهـــ ـ ـ ــکار زنــ ـ ـ ــدگی خـ ـ ــود هسـ ـ ـ ــتم ...
پروفـ-->فعالـ نیسـ !
:)

   
fatemeh Ahmadi × کـامـنـت()   
#1
پنجشنبه 21 تیر 1397 × 12:50 ق.ظ   
  • دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش
سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش
یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری
راض
  • زِندِگی کوتاه نیس.
    مُشکِل اینجاس کِ ماها زندِگیو دیر شروع میکُنیم... :)

       
    fatemeh Ahmadi × کـامـنـت()   
    \