تبلیغات
فاطمه احمدی - #1
#1
چهارشنبه 20 تیر 1397 × 11:50 ب.ظ   
  • دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش
سرگرم خودت عاشق احوال خودت باش
یک لحظه نخور حسرت آنرا که نداری
راض
  • زِندِگی کوتاه نیس.
    مُشکِل اینجاس کِ ماها زندِگیو دیر شروع میکُنیم... :)

       
    fatemeh Ahmadi × کـامـنـت()   
    \